Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Bùi Chát

Phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam
truongthbuichat@gmail.com